"Get high without drugs"!

Kiikingu eesmärk on võimalikult pika aisaga üle võlli kiikuda. Aisa pikkusele iga sentimeetri juurde lisamine teeb kiikujale ületamise pea sama raskeks kui kõrgushüppaja lati kõrgusele sentimeetri juurde lisamine. Tavakiikumise juures, kus kõrgused on väiksemad, see sentimeeter eriti ei mõjuta, aga võistlustingimustes võib see jääda ületamatuks. Näiteks püsis 2000. aastal püstitatud meeste esimene Guinessi rekord 7.01m neli aastat. Alles 2004. aastal parandati rekordit ainult 1cm võrra ning parandajaks oli sama mees (Andrus Aasamäe).

Kiiking spordialana on ainulaadne ja sportlasele eriti raske. Enamustel mitme katsega spordialadel on võimalus oma ebaõnnestunud katse heastada järgmise katsega samal kõrgusel. Kiikingus ei ole see lubatud. Juba esimene nurjunud katse lülitab su kohe võistlustest välja. Kiikingu võistlustel on sportlasel kasutada 5 õnnestunud katset ning juba esimene ebaõnnestunud katse tähendab sportlase jaoks võistluse lõppu. Erinevalt kõrgushüppest samal aisapikkusel(kõrgusel) teist katset enam ei anta. Iga katse peab olema edukas. See nõuab sportlaselt erilist keskendumist ja ei luba end hetkekski lõdvaks lasta. See tähendab, et osaleja peab oma võimeid teadma võimalikult täpselt, et ei alustataks võistlust liiga madala kõrgusega, kuna lõpuks võivad katsed otsa saada. Füüsiline pingutus rekordi katsel on umbes võrdne joosta 100 kg liivakotiga kümnendale korrusele. Sellist pingutust jõuab teha vaid ühe korra võistluse ajal, seega on väga oluline määrata õige hulk katseid.

Samas ei tohi ka oma võimeid üle hinnata. Võistluse teeb raskemaks ka reegel, kes esimesena ületab sama kõrguse, on võitja. Võistlejad peavad väga täpselt teadama, kas nad suudavad valitud kõrguse ületada. Kiikuja ei saa ka jälgida konkurentide taset, sest uue kõrguse peab kirja panema enne, kui konkurent kiikuma hakkab ehk siis ei teata, kas konkurent on heas vormis või mitte. Kui sportlane kasutab oma viis katset ära ilma oma tõelist taset saavutamata, on ta kaotanud.

On olnud juhuseid, kui võistlejad hindavad oma võimeid üle ja panevad algkõrguse liiga suure ning ei ole suutelised seda ületama. See annab võimaluse palju nõrgematel tulla medalile.

Kiiking on õiglane spordiala, mis nõuab nii tugevat füüsilist ettevalmistust, kui ka strateegia planeerimist. Tulemused on üheselt mõõdetavad ja stiilipunkte siin ei anta. Võidab see, kes teeb pikima aisaga üle võlli!